Now showing items 1-1 of 1

    • Atomic H-Induced Mo2C Hybrid as an Active and Stable Bifunctional Electrocatalyst 

      Fan, Xiujun; Liu, Yuanyue; Peng, Zhiwei; Zhang, Zhenhua; Zhou, Haiqing; Zhang, Xianming; Yakobson, Boris I.; Goddard, William A. III; Guo, Xia; Hauge, Robert H.; Tour, James M. (2017)
      Mo2C nanocrystals (NCs) anchored on vertically aligned graphene nanoribbons (VA-GNR) as hybrid nanoelectrocatalysts (Mo2C–GNR) are synthesized through the direct carbonization of metallic Mo with atomic H treatment. The ...