Now showing items 1-1 of 1

    • Three-dimensional mesostructures as high-temperature growth templates, electronic cellular scaffolds, and self-propelled microrobots 

      Yan, Zheng; Han, Mengdi; Shi, Yan; Badea, Adina; Yang, Yiyuan; Kulkarni, Ashish; Hanson, Erik; Kandel, Mikhail E.; Wen, Xiewen; Zhang, Fan; Luo, Yiyue; Lin, Qing; Zhang, Hang; Guo,Xiaogang; Huang, Yuming; Nan, Kewang; Jia, Shuai; Oraham, Aaron W.; Mevis, Molly B.; Lim, Jaeman; Guo, Xuelin; Gao, Mingye; Ryu, Woomi; Yu, Ki Jun; Nicolau, Bruno G.; Petronico, Aaron; Rubakhin, Stanislav S.; Lou, Jun; Ajayan, Pulickel M.; Thornton, Katsuyo; Popescu, Gabriel; Fang, Daining; Sweedler, Jonathan V.; Braun, Paul V.; Zhang, Haixia; Nuzzo, Ralph G.; Huang, Yonggang; Zhang, Yihui; Rogers, John A. (2017)
      Exploiting advanced 3D designs in micro/nanomanufacturing inspires potential applications in various fields including biomedical engineering, metamaterials, electronics, electromechanical components, and many others. The ...