Now showing items 1-4 of 4

  • Rebar Graphene 

   Yan, Zheng; Peng, Zhiwei; Casillas, Gilberto; Lin, Jian; Xiang, Changsheng; Zhou, Haiqing; Yang, Yang; Ruan, Gedeng; Raji, Abdul-Rahman O.; Samuel, Errol L.G.; Hauge, Robert H.; Yacaman, Miguel Jose; Tour, James M. (2014)
   As the cylindrical sp2-bonded carbon allotrope, carbon nanotubes (CNTs) have been widely used to reinforce bulk materials such as polymers, ceramics, and metals. However, both the concept demonstration and the fundamental ...
  • Rebar Graphene from Functionalized Boron Nitride Nanotubes 

   Li, Yilun; Peng, Zhiwei; Larios, Eduardo; Wang, Gunuk; Lin, Jian; Yan, Zheng; Ruiz-Zepeda, Francisco; José-Yacamán, Miguel; Tour, James M. (2015)
   The synthesis of rebar graphene on Cu substrates is described using functionalized boron nitride nanotubes (BNNTs) that were annealed or subjected to chemical vapor deposition (CVD) growth of graphene. Characterization ...
  • Terahertz and Infrared Spectroscopy of Gated Large-Area Graphene 

   Ren, Lei; Zhang, Qi; Yao, Jun; Sun, Zhengzong; Kaneko, Ryosuke; Yan, Zheng; Nanot, Sébastien L.; Jin, Zhong; Kawayama, Iwao; Tonouchi, Masayoshi; Tour, James M.; Kono, Junichiro (2012)
   We have fabricated a centimeter-size single-layer graphene device with a gate electrode, which can modulate the transmission of terahertz and infrared waves. Using time-domain terahertz spectroscopy and Fourier-transform ...
  • Three-dimensional mesostructures as high-temperature growth templates, electronic cellular scaffolds, and self-propelled microrobots 

   Yan, Zheng; Han, Mengdi; Shi, Yan; Badea, Adina; Yang, Yiyuan; Kulkarni, Ashish; Hanson, Erik; Kandel, Mikhail E.; Wen, Xiewen; Zhang, Fan; Luo, Yiyue; Lin, Qing; Zhang, Hang; Guo,Xiaogang; Huang, Yuming; Nan, Kewang; Jia, Shuai; Oraham, Aaron W.; Mevis, Molly B.; Lim, Jaeman; Guo, Xuelin; Gao, Mingye; Ryu, Woomi; Yu, Ki Jun; Nicolau, Bruno G.; Petronico, Aaron; Rubakhin, Stanislav S.; Lou, Jun; Ajayan, Pulickel M.; Thornton, Katsuyo; Popescu, Gabriel; Fang, Daining; Sweedler, Jonathan V.; Braun, Paul V.; Zhang, Haixia; Nuzzo, Ralph G.; Huang, Yonggang; Zhang, Yihui; Rogers, John A. (2017)
   Exploiting advanced 3D designs in micro/nanomanufacturing inspires potential applications in various fields including biomedical engineering, metamaterials, electronics, electromechanical components, and many others. The ...