Now showing items 1-1 of 1

    • Disentangling superconducting and magnetic orders in NaFe1−xNixAs using muon spin rotation 

      Cheung, Sky C.; Guguchia, Zurab; Frandsen, Benjamin A.; Gong, Zizhou; Yamakawa, Kohtaro; Almeida, Dalson E.; Onuorah, Ifeanyi J.; Bonfá, Pietro; Miranda, Eduardo; Wang, Weiyi; Tam, David W.; Song, Yu; Cao, Chongde; Cai, Yipeng; Hallas, Alannah M.; Wilson, Murray N.; Munsie, Timothy J.S.; Luke, Graeme; Chen, Bijuan; Dai, Guangyang; Jin, Changqing; Guo, Shengli; Ning, Fanlong; Fernandes, Rafael M.; De Renzi, Roberto; Dai, Pengcheng; Uemura, Yasutomo J. (2018)
      Muon spin rotation and relaxation studies have been performed on a “111” family of iron-based superconductors, NaFe1−xNixAs, using single crystalline samples with Ni concentrations x=0, 0.4, 0.6, 1.0, 1.3, and 1.5%. Static ...