Now showing items 1-3 of 3

  • Rebar Graphene from Functionalized Boron Nitride Nanotubes 

   Li, Yilun; Peng, Zhiwei; Larios, Eduardo; Wang, Gunuk; Lin, Jian; Yan, Zheng; Ruiz-Zepeda, Francisco; José-Yacamán, Miguel; Tour, James M. (2015)
   The synthesis of rebar graphene on Cu substrates is described using functionalized boron nitride nanotubes (BNNTs) that were annealed or subjected to chemical vapor deposition (CVD) growth of graphene. Characterization ...
  • Three-Dimensional Nanoporous Fe2O3/Fe3C-Graphene Heterogeneous Thin Films for Lithium-Ion Batteries 

   Yang, Yang; Fan, Xiujun; Casillas, Gilberto; Peng, Zhiwei; Ruan, Gedeng; Wang, Gunuk; Yacaman, Miguel Jose; Tour, James M. (2014)
   Three-dimensional self-organized nanoporous thin films integrated into a heterogeneous Fe2O3/Fe3C-graphene structure were fabricated using chemical vapor deposition. Few-layer graphene coated on the nanoporous thin film ...
  • Three-Dimensional Networked Nanoporous Ta2O5–x Memory System for Ultrahigh Density Storage 

   Wang, Gunuk; Lee, Jae-Hwang; Yang, Yang; Ruan, Gedeng; Kim, Nam Dong; Ji, Yongsung; Tour, James M. (2015)
   Oxide-based resistive memory systems have high near-term promise for use in nonvolatile memory. Here we introduce a memory system employing a three-dimensional (3D) networked nanoporous (NP) Ta2O5-x structure and graphene ...