deposit_your_work

Browsing Individual Musical Works by Author "Kathi Kurtzman, piano"

Sort by: Order: Results:
  • Fantasia
    Melissa Pollock, viola; Kathi Kurtzman, piano; Kristin Malloy, piano; Telemann, Georg Philipp (1681-1767) (1978-04-21)
  • Kathi Kurtzman, piano; Marby, Drake (1977-04-19)
  • Melissa Pollock, viola; Kathi Kurtzman, piano; Kristin Malloy, piano; Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837) (1978-04-21)
  • Melissa Pollock, viola; Kristin Malloy, piano; Kathi Kurtzman, piano; Shulman, Alan (1915-2002) (1978-04-21)