Now showing items 1-4 of 4

  • Fantasia 

   Melissa Pollock, viola; Kathi Kurtzman, piano; Kristin Malloy, piano; Telemann, Georg Philipp (1681-1767) (1978-04-21)
  • Five Preludes for Piano (1977) 

   Kathi Kurtzman, piano; Marby, Drake (1977-04-19)
  • Sonata for Viola and Piano 

   Melissa Pollock, viola; Kathi Kurtzman, piano; Kristin Malloy, piano; Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837) (1978-04-21)
  • Theme and Variations 

   Melissa Pollock, viola; Kristin Malloy, piano; Kathi Kurtzman, piano; Shulman, Alan (1915-2002) (1978-04-21)