Now showing items 1-1 of 1

    • Terahertz and Infrared Spectroscopy of Gated Large-Area Graphene 

      Ren, Lei; Zhang, Qi; Yao, Jun; Sun, Zhengzong; Kaneko, Ryosuke; Yan, Zheng; Nanot, Sébastien L.; Jin, Zhong; Kawayama, Iwao; Tonouchi, Masayoshi; Tour, James M.; Kono, Junichiro (2012)
      We have fabricated a centimeter-size single-layer graphene device with a gate electrode, which can modulate the transmission of terahertz and infrared waves. Using time-domain terahertz spectroscopy and Fourier-transform ...