Now showing items 1-1 of 1

    • The Sarmatian Review, Vol., 32, No. 2 

      Byrcyn, Anna Ggsieni; Chodakiewicz, Marek Jan; Dyga, Edwi; Karwowska, Bozen; Koehler, Krzyszto; Lenartowicz, Teofi; Mickiewicz, Ada; Reid, James Edwa; Witak, Barbar; Zakrzewski, Christopher A. (2012-04)
      In this issue: Sarmatian Review Data -- Krzysztof Koehler, The Heritage of Polish Republicanism -- Bozena Karwowska, Inne wyzwania. Poezja Bogdan Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowci, by Janusz ...