Now showing items 1-1 of 1

    • The Sarmatian Review, Vol. 22, No. 2 

      Słowacki, Juliusz; Czaykowski, Bogdan; Wróbel-Best, Jolanta; Sęp-Szarzyński, Mikołaj; Davies, Robert A.; Fox, Marta (2002-04)
      Contents: "THE SARMATIAN REVIEW INDEX"; Juliusz Słowacki, "Pan Beniowski (final stanzas of Canto Five", translated by Christopher Adam Zakrzewski; "BOOKS"; Bogdan Czaykowski, "Dyskurs—Przekład— Interpretacja: Literatura ...