Now showing items 27-46 of 72

  • The Sarmatian Review, Vol. 24, No. 1 

   Manetti, Christina; Hannan, Kevin; Maillard, Keith; Mikoś, Michael J.; Chodakiewicz, Marek Jan; Herling, Gustav; Glomb, Józef (2004-01)
   Contents: "SARMATIAN REVIEW INDEX"; Christina Manetti, "Tygodnik Powszechny and the Postwar Debate on Literature in Poland"; Kevin Hannan, "Polish Catholicism: A Historical Outline"; "BOOKS Received"; "Clarinet Polka" ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 24, No. 2 

   Krasnodębski, Zdzisław; Thompson, James R.; Płonka, Beata; Tattenbaum, Mark F.; Baczyƒski, Krzysztof Kamil; Quilty, Michael; Spencer, David (2004-04)
   Contents: "SARMATIAN REVIEW INDEX"; Zdzisław Krasnodębski, "Democracy at the Periphery (translation of portions of book )"; James R. Thompson, "The Entry of Poland into the European Union: Moving the Center to the ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 24, No. 3 

   Vallee, Lillian; Miłosz, Czesław; Beinek, Justyna; Boss, Sally; Kieniewicz, Jan; Hannan, Kevin; Kotarba, Joseph A.; Ludwig, Jonathan Z.; Morsztyn, Jan Andrzej; Morsztyn, Zbigniew; Anonymous; Morsztyn, Hieronim Jarosz; Jagodyński, Stanisław Serafim; Bursa, Andrzej; Lechoń, Jan; Cherry, Robert (2004-09)
   Contents: "SR Index"; Lillian Vallee, "Articulating the Polish American Experience" (review); Czesław Miłosz, "A Son of Prisoners" (review); Justyna Beinek, "Forget-Me-Not? National Identity in Nineteenth-century Polish ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 25, No. 1 

   Hunter, Jr, Richard J.; Ryan, CSV, Leo V.; Mikoś, Michael J.; Christianson, Kevin; Gawronski, SJ, Raymond; Chodakiewicz, Marek Jan; Kajtoch, Wojciech; Ablamowicz, Halina (2005-01)
   Contents: "SR Index"; "Our Take: The Significance of Panna Maria, Texas"; Richard J. Hunter, Jr. and Leo V. Ryan, CSV, "An Update on the Polish Economy"; Michael J. Mikoś, "In Memoriam: Zygmunt Kubiak"; Kevin ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 25, No. 2 

   Tokarzewski, Simon; Roddy, Jr., Harry Louis; Boss, Sally; Skórczewski, Dariusz; Thompson, James R .; Goska, Danusha V.; Gajda, Patricia A.; Rossmiller, Ela; Rossmiller, Ela (2005-04)
   Contents: "In Siberian Prisons", Simon Tokarzewski; "BOOKS BOOKS and Periodicals Received"; "Mission and Poetry: Adam Miciewicz in Europe", (review) Harry Louis Roddy, Jr; "The Revenge of History: Russian Strategic Initiative ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 25, No. 3 

   Krasnodębski, Zdzisław; Cooke, Roger; Kotarba, Joseph A.; Gajda, Patricia A.; Gutthy, Agnieszka; Zioło, Michael (Michał); Edwards, Sutherland (2005-09)
   Contents: "SR Index"; Zdzisław Krasnodębski, "The Past and Present Ends of History"; "BOOKS"; Roger Cooke, "Stalin and His Hangmen (review)"; Joseph A. Kotarba, "Spanish Carlism and Polish Nationalism" (review); ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 26, No. 1 

   Rak, Krzysztof; Best, Jolanta W.; Cooke, Roger; McGinley, Theresa Kurk; McGinley, Theresa Kurk; Byczkiewicz, Romuald L.; Furno, Mary Ann (2006-01)
   Contents: "SR Index"; "OUR TAKE: Blindness and Insight in Polish Studies"; Krzysztof Rak, "Federalism or Force: A Sixteenth-Century Project for Eastern and Central Europe"; Jolanta W. Best, "'Poetry Summons Us to Life:' ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 26, No. 2 

   Kaczyński, Jarosław; Koronacki, Jacek; Rozek, Edward J.; Sempruch, Justyna; Day, Jennifer J.; Tucker, Janet; Chodakiewicz, Marek Jan; Best, Jolanta W.; Kaminski, Steven (2006-04)
   Contents: "OUR TAKE: Sweat Equity"; "SR Index"; Jarosław Kaczyński, "Address to the Polish Parliament (Sejm) delivered on the occasion of the first hundred days of the new presidency and government"; Jacek Koronacki, ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 26, No. 3 

   Skórczewski, Dariusz; Thompson, James R.; Gajda, Patricia A.; Wrobel, Piotr; Bjork, James E.; Czaykowski, Bogdan; Ludwig, Jonathan Z.; Brajerska-Mazur, Agata; Furno, Mary Ann; Norman, Louis E. Van (2006-09)
   Contents: "Our Take"; "SR Index"; Dariusz Skórczewski, "Modern Polish Literature Through a Postcolonial Lens: The Case of Paweł Huelle’s Castorp"; "BOOKS"; James R. Thompson, "Rising ’44: The Battle for Warsaw" ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 27, No. 1 

   Tattenbaum, Mark F.; Czaykowski, Bogdan; Soybel, Phyllis L.; Wildenthal, Lora; Gasyna, George; Guzlowski, John; Szejnoch, Jerzy; Tokarzewski, Simon (2007-01)
   Contents: "SR Index"; Mark F. Tattenbaum, "A Good Show: Traditional and nontraditional puppet theater in Poland"; Bogdan Czaykowski, "Some remarks, alas, mostly critical on The Polish Review "; "BOOKS"; Phyllis L. ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 27, No. 2 

   Kaczyński, Jarosław; Rak, Krzysztof; Muszyński, Jerzy; Furno, Mary Ann; Best, J. W.; Chodakiewicz, Marek Jan (2007-04)
   Contents: "Our Take: Those Who Have Not Spoken Are Guilty"; "SR Index"; "Foreign Policy Is a Hardball Game: an Interview with Polish Prime Minister Jarosław Kaczyński"; Krzysztof Rak and Jerzy Muszyński, "Recent German ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 27, No. 3 

   Gasyna, George; Thum, Gregor; Tucker, Janet; Clark, Joanna Rostropowicz; Hunter, Jr., Richard J.; Ryan, Leo V.; Reid, James (2007-09)
   Contents "Our Take" (Guest Editorial); "SR Data"; "Rituals at the Limits of Literature: A New Reading of Witold Gombrowicz’s Cosmos", by George Gasyna; "BOOKS and Periodicals Received"; "The Clash of Moral Nations: ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 28, No. 1 

   Ossendowski, Ferdinand; Reid, James E.; Gasyna, George; Boss, Sally; Drwecki, Abby; Marczyk, Agnieszka; Best, Jolanta W.; Gàsienica-Byrcyn, Anna (2008-01)
   Contents: Our Take; SR Data; "Witte, Stolypin, and Goremykin" [1921], by Ferdinand Ossendowski; Books and Periodicals Received; "The Collected Poems of Zbigniew Herbert, 1956–1998," by James E. Reid (review); "Polish ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 28, No. 2 

   Grabar, Mary; Knasas, John X.; Mikoś, Michael J.; Muller, Anna; Grondelski, John M.; of Skarbimierz, Stanisław (2008-04)
   Contents: "SR Data"; Mary Grabar, "The Secret of Little Sister. Chapters 1 through 3"; "BOOKS Books"; "Thinking Peaceful Change", by John X. Knasas (review); "Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tožsamość narodowa", by ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 28, No. 3 

   Mickiewicz, Adam; Zakrzewski, Christopher; Furno, Mary Ann; Szymborska, Wisława; Ryan, Leo V.; Hunter, Jr., Richard J.; Murphy, Curtis G.; Stańczyk, Ewa; Thomas, Alfred; Clark, Joanna Rostropowicz (2008-09)
   Contents: "SR Data"; Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz, Book 2", trans. by Christopher Zakrzewski; "Wisława Szymborska’s 'The Silence of Plants,'" by Mary Ann Furno; Wisława Szymborska, “Hania,” trans. by Agnieszka Kreczmar; ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 29, No. 1 

   Vassileva-Karagyozova, Svetlana; Bukoski,Anthony; Nesterowicz, Stefan; Buchanan, Patrick J.; Hartwig, Julia; Mickiewicz, Adam (2009-01)
   Contents: "SR Data"; "Svetlana Vassileva-Karagyozova, "Voluntary social marginalization as a survival strategy in Polish postcommunist accounts of childhood"; "North of the Port", by Anthony Bukoski (reviewed by Mary ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 29, No. 2 

   Domański, Juliusz; McQuillen, Colleen; Mickiewicz, Adam; Matsuzato, Kimitaka; Reid, James E.; McGinley, Theresa Kurk (2009-04)
   Contents: "SR Data"; Juliusz Domański, "Justice and mercy in Wincenty Kadłubek’s system of political virtues"; Colleen McQuillen, "Sanctity or Sanctimony in Stanisław Wyspiański’s Acropolis"; Adam Mickiewicz, "First ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 29, No. 3 

   Ryan, C.S.V., Leo V.; Hunter, Jr., Richard J.; Urbanowski, Maciej; Roddy, Jr., Harry Louis; Stańczyk, Ewa; Rappaport, Gilbert; Wilczek, Piotr; Boss, Sally; Kraszewski, Charles S.; Storozynsk, Alex (2009-09)
   Contents: "Poland and the Euro", by Leo V. Ryan, C.S.V. and Richard J. Hunter, Jr.; "BOOKS"; "The paradoxes of the Paris Kultura: style and traditions of political thinking", by Janusz Korek (review Maciej Urbanowski); ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 30, No. 1 

   Troszyński, Marek; Barbeau Gardiner, Anne; Rostropowicz Clark, Joanna; Nowicka-Struska, Anna; Heltzel, Chad (2010-01)
   Contents: Sarmatian Review Data; Marek Troszyński, "On the shoulders of Giants: Herbert and Miłosz"; Anne Barbeau Gardiner, "Casimir Britannicus" (review); Joanna Rostropowicz Clark, "A Memoir of My Life" (review); Anna ...
  • The Sarmatian Review, Vol. 30, No. 2 

   Mickiewicz, Adam; Fedyszak-Radziejowska, Barbara; Domitrovic, Brian; Karwowska, Božena; Chołoniewski, Antoni (2010-04)
   Contents: "Devolution in Academia"; "Sarmatian Review Data"; "Sarmatian Review LiteraryAward"; Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz, Book 3", translated by Christopher A. Zakrzewski; Barbara Fedyszak-Radziejowska, "'People’s ...