Now showing items 1-2 of 2

  • Ion Segregation in Aqueous Solutions 

   Bian, Hongtao; Li, Jiebo; Zhang, Qiang; Chen, Hailong; Zhuang, Wei; Gao, Yi Qin (2012)
  • Ultrafast formation of interlayer hot excitons in atomically thin MoS2/WS2ᅠheterostructures 

   Chen, Hailong; Wen, Xiewen; Zhang, Jing; Wu, Tianmin; Gong, Yongji; Zhang, Xiang; Yuan, Jiangtan; Yi, Chongyue; Lou, Jun; Ajayan, Pulickel M.; Zhuang, Wei; Zhang, Guangyu; Zheng, Junrong (2016)
   Van der Waals heterostructures composed of two-dimensional transition-metal dichalcogenides layers have recently emerged as a new family of materials, with great potential for atomically thin opto-electronic and photovoltaic ...