Now showing items 1-2 of 2

  • Application of Micro Quartz Tuning Fork in Trace Gas Sensing by Use of Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy 

   Lin, Haoyang; Huang, Zhao; Kan, Ruifeng; Zheng, Huadan; Liu, Yihua; Liu, Bin; Dong, Linpeng; Zhu, Wenguo; Tang, Jieyuan; Yu, Jianhui; Chen, Zhe; Tittel, Frank K. (2019)
   A novel quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy (QEPAS) sensor based on a micro quartz tuning fork (QTF) is reported. As a photoacoustic transducer, a novel micro QTF was 3.7 times smaller than the usually used standard ...
  • Influence of Tuning Fork Resonance Properties on Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy Performance 

   Zheng, Huadan; Lin, Haoyang; Dong, Lei; Liu, Yihua; Patimisco, Pietro; Zweck, John; Mozumder, Ali; Sampaolo, Angelo; Spagnolo, Vincenzo; Huang, Bincheng; Tang, Jieyuan; Dong, Linpeng; Zhu, Wenguo; Yu, Jianhui; Chen, Zhe; Tittel, Frank K. (2019)
   A detailed investigation of the influence of quartz tuning forks (QTFs) resonance properties on the performance of quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy (QEPAS) exploiting QTFs as acousto-electric transducers is ...